Інструкція з паралельного розрахунку прогнозів

Дана система призначена для паралельного розрахунку незалежних процедур в системі Matlab. Система має наступні функції:

1). Додавання пакету вхідних даних на сервер (файлообмінник для архівів вхідних рядів та результатів прогнозування)

2). Перегляд/скачування завантажених даних.

3). Менеджер завдань

4). Форма завантаження команд для розрахунку (кожна окрема команда закінчується символом нового рядка (Enter, \n))

5). Клієнт Matlab для параллельного розрахунку

Розглянемо приклад використання даної системи для паралельного обчислення усередненого прогнозу методами складних ланцюгів Маркова.

1. Згенерувати завдання. Запуск команди MarkovChainsUsredn з папки, у якій міститься вхідний файл. Після появи надпису: "Сейчас начнется прогнозирование" перервати виконання програми (комбінація клавіш Ctrl+C). Після генерації завдань, програма MarkovChainsUsredn згенерує набір вхідних файлів для прогнозування та послідовність команд matlab для запуску прогнозів (вміст файлу Commands_markov_prognoz.m).

2. Скачати клієнт парал. розрахунків. Його вміст (файли parallel_workamashine.m та wwwread.m) розархівувати у папку із згенерованими завданнями.

3. Всі завдання + файли parallel_workamashine.m та wwwread.m запакувати архіватором і відправити архів на сервер.

4. Відкрити вміст файлу commands_markov_predict.m, скопіювати команди, які у ньому записані, та вставити у форму додавання завдання. Дану форму також можна знайти з титульної сторінки проекту: 1) Сервер для ... -> 1) просмотр, -> 2) добавить несколько заданий.

5. На усіх доступних для розрахунків компютерах виконати наступні дії:

5а. Скачати тулбокс для прогнозування методами складних ланцюгів Маркова і прописати до нього шляхи;

5б. У списку завантажених файлів завдань скачати файл потрібного завдання.

5в. Вибрати поточною папкою Matlab папку, куди розпаковано файли даних завдань.

6. Запустити команду parallel_workamashine. Її m-файл мав бути запакований у архіві завдань. Спостерігати за процесом обчислення можна з наступної сторінки

7. Коли усі компютери порахують усі завдання даного пакета, на кожному компютері папка завдань запаковується (для зручності в імені вказується назва завдання та назва компа) і відсилається на сайт.

8. Користувач скачує усі архіви з порахованими прогнозами, розпаковує їх в одну папку, пропускаючи файли з однаковими іменами. 9. У папку, в якій знаходяться усі обчисленні завдання, копіюється файл програми MarkovChainsUsredn.m (його доречно запакувати разом зі завданнями), в ньому рядок 51 змінюється if(1) на if(0), після змін, файл запускається на виконання (необхідно буде вказати ті ж параметри, що і при генерації завдань). 10. На екран будуть виведені графіки усіх прогнозів з різною довжиною навчальної вибірки, а також графік середнього значення прогнозу та верхньої+нижньої границі. Отримані графіки необхідно зберегти, при необхідності відправити на сервер.

Автор даного проекту просить вибачення за те, що далеко не усі дії з побудови прогнозу є автоматизованими і залишається необхідність їх виконувати користувачам. У наступних версіях дані недоліки будуть виправлятись.