Чабаненко Дмитрий Николаевич,

аспирант кафедры экономической кибернетики Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.

Download CV in Doc

Список научных публикаций:

Чабаненко Д.М. Алгоритм прогнозування фінансових часових рядів на основі складних ланцюгів Маркова / Чабаненко Д.М. // Вісник Черкаського університету, Випуск 173. - 2010. - С. 90-102.

Prediction of financial time series with the technology of high-order Markov chains [електронний ресурс] / Soloviev V., Saptsin V., Chabanenko D. // Working Group on Physics of Socio-economic Systems (AGSOE). - Drezden , 2009. - Режим доступу: http://www.dpg verhandlungen.de/2009/dresden/agsoe.pdf.


V. Soloviev, V. Saptsin, D. Chabanenko. FINANCIAL TIME SERIES PREDICTION WITH THE TECHNOLOGY OF COMPLEX MARKOV CHAINS. //TTI Journal "Computer Modelling and New Technologies" volume 14 #3, 2010.

V. Soloviev, V. Saptsin, D. Chabanenko. MARKOV CHAINS APPLICATION TO THE FINANCIAL-ECONOMIC TIME SERIES PREDICTION. //TTI Journal "Computer Modelling and New Technologies" volume 15 #3, 2011 Link to all papars of Volume 15 PDF, 5MB. pp. 16-20.

Soloviev, V., Saptsin, V., & Chabanenko, D. Markov Chains application to the financial-economic time series prediction arXiv eprints 1111.5254, 2011.

Выявление короткой и длинной памяти и прогнозивание временных рядов методами сложных цепей Маркова
/ Чабаненко Д.Н. // Вестник НТУ "ХПИ". Тематический выпуск: Информатика и моделювание. - Харьков: НТУ "ХПИ". - 2010. - № 31. - С. 184 - 191.

Д.М. Чабаненко Дискретне Фур'є-продовження часових рядів.//Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - Випуск 1 (66). - Дніпропетровськ, 2010. - C. 114-121

Чабаненко Д.М. Алгоритм дослідження та прогнозування низькочастотної складової часового ряду Презентація доповіді на Другій Міжнародній науково-практичній конфереції "Інформаційні технології та моделювання в економіці-2011", ЧНУ, м. Черкаси. - 2011.

Чабаненко Дмитро Миколайович Алгоритм дослідження низькочастотної складової часового ряду. Презентація доповіді на Міжнародній науково-технічній конференції САІТ-2010.

Чабаненко Д.М. Прогнозування динаміки фондових індексів засобами ланцюгів Маркова. - Презентація доповіді на Міжнародній науково-технічній конференції САІТ-2009.

Математичні моделі та методи прогнозування часових рядів на основі складних ланцюгів Маркова (Автореферат дисертації, Рукопис)

Forecasting methods (student's textbook)

Контакты:

mailto:chdn6026@gmail.com

skype:dmitry_chabanenko